Biuletyn Muzeum Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

StartBiuletyn Muzeum Gdańskiego ...
Rozwiń

Adresowany jest do czytelników zainteresowanych dziejami Uczelni oraz historią medycyny i nauki. Zawiera informacje na temat prezentowanych w Muzeum wystaw, kolekcji i eksponatów oraz działalności związanej z zachowaniem i upowszechnianiem tradycji i dziedzictwa Uczelni – w tym udziału w konferencjach i sympozjach (ze szczególnym uwzględnieniem współpracy z muzeami uczelnianymi w Polsce). Ponadto w periodyku przedstawiane są inne, podobne placówki w kraju i za granicą.

Wydawnictwo przygotowywane jest przez Muzeum GUMed. Prezentuje również teksty autorów współpracujących z Muzeum tak z Gdańska, jak z innych miast. W ciągu roku przygotowany jest co najmniej jeden numer Biuletynu. Jest on dostępny w formie elektronicznej poprzez listę mailingową oraz w niewielkiej ilości drukowanej. Biuletyn rozprowadzany jest bezpłatnie.